Łojotokowe zapalenie skóry ŁZS

Nasz tryb życia, zdrowa dieta może przyczynić się do wydłużenia remisji choroby lub łagodniejszego
jej przebiegu lecz istnieją również czynniki na które nie mamy wpływu a znacznie pogorszają przebieg
choroby.